Rena tak – Grön-Fri ®

Rena tak med Grön-Fri ®

Rent tak - Vi är proffs på papptak och plåtslageriarbeten, sedumak, papptak tätskikt takläggare takpapp pvc-duk

Vi tar bort alger och lav
på ditt hus!

Påväxt av exempelvis alger och lav blir allt vanligare på våra tak och fasader.
Problemet är inte bara att den misspryder och kan förstöra hela intrycket av fastigheten.

Påväxten binder dessutom fukt, som i värsta fall kan det leda till att takpannor och tegelfasader vittrar sönder eller att träfasaden får rötangrepp.
När väl påväxten har etablerats växer den i en allt ökande takt.

Men det finns en lösning – Grön-Fri.
Som auktoriserad entreprenör hjälper vi dig att få rena tak och fina fasader.

Prisexempel:
Tegeltak på villa, från 6000 kr inkl moms och ROT-avdrag.

– Ring Tomas 070-581 35 59 för ytterligare information.

Auktoriserad entreprenör - Vi är proffs på papptak och plåtslageriarbeten, sedumak, papptak tätskikt takläggare takpapp pvc-duk

Miljö bild på Grön Fri - Vi är proffs på papptak och plåtslageriarbeten, sedumak, papptak tätskikt takläggare takpapp pvc-duk

Informationsblad på Grön Fri - Vi är proffs på papptak och plåtslageriarbeten, sedumak, papptak tätskikt takläggare takpapp pvc-duk

Detta är Grön-Fri

Grön-Fri Proffs är ett effektivt medel mot alger och lav.
Påväxten dör omgående. Grön-Fri Proffs kan användas på alla ytor och material utomhus, t.ex. fasader, tak, marksten, staket, murar m.m.
Det är biologiskt nedbrytbart och påverkar inga byggnadsmaterial negativt.

Resterna av påväxt försvinner olika snabbt på olika ytor.
På väderutsatta ytor såsom tak etc. försvinner påväxten med tiden utan att ytan bearbetas i efterhand, alger inom ett år och lav efter ca 2 år.
På t.ex. fasader krävs det i de flesta fall att ytan tvättas för att resterna helt ska försvinna.
Grön-Fri Proffs neutraliserar näringsämnen på ytan vilket förebygger ny påväxt upp till fyra år, beroende på ytans egenskaper och läge.