Kontakt

Huvudkontor

STENSTORPS TAK AB
Högsgården, Segerstad
521 63 STENSTORP
Tel 0500-45 20 35 | Fax 0500-45 20 36
info@stenstorpstak.se

Filialer
LIDKÖPING 0510-280 35
MARIESTAD 0501-125 70
JÖNKÖPING 036-34 00 35
VÄNERSBORG 0521-125 35